CO2 Prestatieladder

P. de Visser Werkendam B.V. heeft zich gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder!

Energiebeleid
P. de Visser Werkendam B.V. heeft besloten de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de uitvoering van haar werkzaamheden te reduceren. De afgelopen jaren werd het verbruik van brandstoffen, elektra en gas al bijgehouden; de afgelopen periode is daarnaast gewerkt aan het opstellen van een CO2-reductiesysteem dat voldoet aan de CO2 Prestatieladder niveau 3. Bijkomend voordeel van dit certificaat is het mogelijk verkrijgen van gunningvoordeel bij aanbestedingen.

 

Informatie over huidig energieverbruik
Ieder half jaar wordt de CO2 footprint van ons bedrijf berekend. Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In 2015 was onze footprint 636 ton CO2, waarvan 615 ton in scope 1 (directe emissies zoals brandstof) en 21 ton in scope 2 (indirecte emissies zoals elektraverbruik).

Onderstaand de grafiek met de CO2 footprint over heel 2017:

vco2

Zowel In 2016 als 2017 hebben wij het CO2 verbruik terug weten te brengen. In 2016 naar 598 ton CO2 met als onderverdeling In Scope 1 578 ton en in scope 2 20 ton. In 2017 is het verbruik teruggebracht naar 568 ton CO2 verdeeld in Scope 1 553 ton en Scope 2 met 15 ton E.e.a. is mede gerealiseerd door de aanschaf van bedrijfsauto’s met EURO-6 motoren alsmede diverse materieelstukken eveneens met EURO 6 motoren. Voor 2018 staan er eveneens weer diverse investeringen gepland in zuinige bedrijfsauto’s en materieel.

 CO2 reductiedoelstelling

Om deze uitstoot te reduceren, heeft P. de Visser Werkendam B.V. de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

P. de Visser Werkendam B.V. wil in 2019 t.o.v. 2015 10% minder CO2 uitstoten (scope 1 & 2).
* deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet.

Onze te behalen doelstelling voor 2019 is op dit moment al bijna gerealiseerd. Uiteraard gaan wij in de komende jaren ons best doen om de reeds behaalde doelstelling / besparing minimaal vast te houden en zo mogelijk nog verder uit te breiden.

 CO2 reductiemaatregelen

Om deze doelstelling te realiseren zijn voor het komende jaar de volgende maatregelen opgesteld:

ü  Verbeteren van inzicht in de brandstofverdeling van wagenpark en bedrijfsmiddelen (betere kilometerregistratie)

ü  Aanschaf van zuinige typen auto’s en materieel bij vervanging of nieuwkoop

ü  Aandacht aan zuinig rijgedrag in toolboxen

ü  Verminderen kilometers door beter plannen en carpoolen

ü  Inkoop van elektra opgewekt uit duurzame energiebronnen

 

P. de Visser Werkendam B.V. heeft zich gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder!

Individuele bijdrage

Zelf bijdragen aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen kan door te letten op kleine dingen, zoals apparaten en machines niet onnodig aan laten staan of een relaxte rijstijl in de auto. Mochten jullie zelf ideeën hebben over hoe P. de Visser Werkendam B.V. haar CO2-uitstoot verder kan verlagen, dan kan je deze indienen bij Jan Blokland.

Downloads

Onze vorderingen kunt u volgen op de site van het SKAO: www.skao.nl

CO2 communicatiebericht

CO2 bewust Certificaat niveau 3

• CO2 Managementplan v2016-05-27

• Communicatie en Participatie v2016-05-27

• CO2-reductieplan 2019 v2016-05-27

• Communicatiebericht CO2 2017-02-28

• Communicatiebericht CO2 2017-06-30

• Communicatiebericht CO2 2018-03-02